ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ

1. Μέθοδοι λύσης όλων των Sudoku - Εύκολα - δύσκολα - «αδύνατα» ― Παρασκευάς Λιβάνης
2. The World as I see it ― Manos Danezis & Stratos Theodossiou