ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

1. ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ / ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΙΑΣ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ  

2. Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ -  2Η ΕΚΔΟΣΗ / ROBERT CIALDINI

3. SOCIAL MEDIA MARKETING - 4H ΕΚΔΟΣΗ  / TRACY L. TUTEN 

4. 50 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ / Α. ΠΛΑΤΙΑΣ – Κ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ