Διατροφή, λογική και συναισθήματα: μια διαφορετική προσέγγιση