ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

 Αν ενδιαφέρεστε για κάποια από τις εκδόσεις του Δίαυλου παρακαλούμε στείλτε ένα σύντομο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diavlosbooks.gr, υπ΄οψιν κ. Ηλία Γεωργοπαπαδάκου, ή στην elias@diavlosbooks.gr, ή τηλεφωνήστε στο 210 3631169 (υπεύθυνος Hλίας Γεωργοπαπαδάκος)