ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

 Αν έχετε να προτείνετε μια συνεργασία για έκδοση ακαδημαϊκού συγγράμματος παρακαλούμε στείλτε ένα σύντομο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diavlosbooks.gr, υπ΄οψιν Εμμανουήλ Δεληγιαννάκη, ή στην emmanuel.deligiannakis@diavlosbooks.gr, ή τηλεφωνήστε στο 210 3631169 (υπεύθυνος Ε. Δεληγιαννάκης).