ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Οι Εκδόσεις Δίαυλος καλωσορίζουν κάθε συγγραφική προσπάθεια που εντάσσεται σε κάποια από τις ευρύτερες περιοχές ή συγκεκριμένη θεματική ενότητα της παραγωγής τους.

Αν κρίνετε ότι έχετε να προτείνετε μια τέτοια συνεργασία, παρακαλούμε στείλτε ένα σύντομο περιγραφικό σημείωμα του προτεινόμενου τίτλου στην ταχυδρομική διεύθυνση Μαυρομιχάλη 72-74, 106 80 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diavlosbooks.gr