ΠΡΟΦΙΛ

Οι Εκδόσεις Δίαυλος από την ίδρυσή τους το 1989, έχουν ως βασικό στόχο την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επιστημονικών και τεχνικών εκδόσεων.
Οι Εκδόσεις Δίαυλος επιδιώκουν διαρκώς τον εμπλουτισμό του καταλόγου τους με τις εξής προδιαγραφές:
 • Πρωτότυπη θεματολογία και τίτλοι που απηχούν τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις
 • Λειτουργικά βοηθήματα που ενισχύουν το  εκπαιδευτικό έργο, δίνοντας έμφαση στη διευκόλυνση της διδασκαλίας και στην ταχύτερη αφομοίωση των διδασκόμενων εννοιών
 • Παρουσίαση ιστορικών και επιστημονικών θεμάτων με εκλαϊκευμένους όρους
 • Πρακτικοί οδηγοί που υποστηρίζουν τη δια βίου εξέλιξη των στελεχών επιχειρήσεων
Οι αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, και το διακεκριμένο συγγραφικό δυναμικό έχουν επιτρέψει στις εκδόσεις Δίαυλος την  εδραίωσή τους στα υγιή τμήματα της εκδοτικής αγοράς.
 
Σήμερα ο Δίαυλος έχει επεκτείνει την παραγωγική του δραστηριότητα σε 18 θεματικές ενότητες, με περισσότερους από 420 τίτλους σε κυκλοφορία (Δεκέμβριος 2021),
 1. Λογοτεχνία
 2. Γλώσσα,  Μελέτες, Δοκίμια
 3. Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών
 4. Φυσική-Ηλεκτρονική
 5. Αστρονομία
 6. Μαθηματικά,
 7. Πληροφορική
 8. Περιβάλλον-Βιολογία
 9. Οικονομία & Business,
 10. Λεξικά
 11. Θεατρολογία
 12. Μεταφρασεολογία
 13. Χρηστικοί Οδηγοί
 14. Οδηγοί μικρού σχήματος
 15. Χιούμορ, Αθλητισμός
 16. Ξενόγλωσσες εκδόσεις
 17. Επιστημονικά περιοδικά
 18. Αρχιτεκτονική
 
COMPANY PROFILE
Diavlos Publications as of 1989, has as main objective the development of scientific and technical publications of high-level.
Diavlos Publications constantly seeks the enrichment of their catalogue with the following specifications:
 
Original subjects and titles that reflect modern scientific and technological developments.
 • Textbooks that enhance the educational operation, with an emphasis on helping teaching and facilitate faster adoption of concepts taught.
 • Presentation of historical and scientific issues in layman's terms.
 • Practical guides that support the lifelong development of business personnel.
 
The strict quality standards at every stage of the production process, and the distinguished literary resources have enabled versions bus to consolidate the healthy parts of the publishing market.
 
Today Diavlos has expanded its production activity in 18 subject areas, with more than 420 titles in circulation (December 2021)
 1. Literature
 2. Language, Studies, Essays
 3. History and Philosophy of Science
 4. Physics Electricity
 5. Astronomy
 6. Mathematics,
 7. Computer Science
 8. Environment-Biology
 9. Economy & Business,
 10. Dictionaries
 11. Theatre studies
 12. Translation studies
 13. Guides
 14. Small format guides
 15. Humor, Sports
 16. Foreign Language Publications
 17. Scientific Journals
 18. Architecture