Μάνος Δανέζης: Ο ανορθολογισμός του Δυτικού Πολιτισμού