Μάνος Δανέζης: Μαθηματική Καμπυλότητα - Πληροφορία - Ύλη - Ενέργεια