Μάνος Δανέζης: Το παράξενο μαθηματικό σύμπαν

Διαβάστε εδώ: Έτσι Βλέπω τον Κόσμο - Η Επιστήμη του Homo Universalis - Μάνος Δανέζης / Στράτος Θεοδοσίου