Στα μονοπάτια του Ήλιου - Εισαγωγή στην Ηλιακή Φυσική

Στα μονοπάτια του Ήλιου - Εισαγωγή στην Ηλιακή Φυσική
`Αμεσα διαθέσιμο
 • Συγγραφέας:
  Παναγιώτα Πρέκα-Παπαδήμα, Μάνος Δανέζης, Στράτος Θεοδοσίου, Δάφνη Καργιολάκη
 • ISBN-13:
  978-960-531-243-5
 • Κυκλοφορία:
  10/2009
 • Σελίδες:
  310
 • Σχήμα:
  17 x 24
 • Χρώμα:
  Α/Μ και 4χρωμο.
 • Έκδοση:
  Πρώτη
 •  
  €26,50
  € 19,88
  Έκπτωση:
  25%
  Ποσότητα
  Περιγραφή

  Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται στον ειδικό αλλά και στον απλό αναγνώστη. Και αυτό, γιατί καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια από τους συγγραφείς να προσεγγισθεί η επιστημονική γνώση με έναν τρόπο, κατά το δυνατό απλό και κατανοητό, ώστε να μπορεί το βιβλίο να διαβαστεί από τον αναγνώστη που δεν έχει ειδικές γνώσεις, αλλά ενδιαφέρεται να γνωρίσει τα φαινόμενα που δημιουργούνται στον Ήλιο. Επειδή όμως το βιβλίο αυτό εξυπηρετεί και τις ανάγκες του πανεπιστημιακού μαθήματος Εισαγωγή στην Ηλιακή Φυσική, περιλαμβάνει και πιο ειδικές γνώσεις. Όμως, ο μη ειδικός μπορεί να διαβάζει μόνο το κείμενο, αντιπαρερχόμενος τις μαθηματικές σχέσεις. Ομοίως, μπορεί να παραλείψει από το τέταρτο κεφάλαιο την περιγραφή του πλάσματος και ίσως τα μοντέλα των εκλάμψεων στο πέμπτο κεφάλαιο. Το βιβλίο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί την ατομικότητα που υπάρχει στη μάθηση. Το φαινόμενο της μάθησης αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα μυστήρια της ανθρώπινης ζωής. Η δεκτικότητα του ανθρώπου σε κάθε ερέθισμα που δέχεται από τον αισθητό κόσμο που τον περιβάλλει, υπερέχει όλων των όντων που υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Ο τρόπος που κάθε άνθρωπος προσλαμβάνει, αξιολογεί, αποθηκεύει και οργανώνει τις πληροφορίες, ο τρόπος που τις κατακτά και ο βαθμός στον οποίο αυτές επηρεάζουν τη συμπεριφορά του, ποικίλει και απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως μονοδιάστατος. Η νεότερη γενιά επιστημόνων της παιδαγωγικής ψυχολογίας, αντιμετωπίζει τη μάθηση ως ένα φαινόμενο με πολλές πτυχές και μορφές. Αυτό σημαίνει πως δεν μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Οι μέχρι τώρα εμπειρικές και πειραματικές έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες μεταβλητές της μάθησης. Οι σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως μαθαίνουμε κατά κύριο λόγο από αυτά που αντιλαμβανόμαστε μέσω των αισθήσεών μας. Έτσι βασιζόμαστε κατά 83% στην όραση, κατά 11% στην ακοή, κατά 3,5% στην όσφρηση, κατά 1,5% στην αφή και κατά 1% στη γεύση. Εκείνο που είναι όμως γενικότερα αποδεκτό είναι ότι, όταν τα οπτικά και τα ακουστικά ερεθίσματα υποστηρίζουν το ένα το άλλο τότε η μάθηση διευκολύνεται. Επίσης υπάρχουν και κάποιες διακρίσεις όσον αφορά τις "ιδιαίτερες προτιμήσεις που εκφράζει κάθε άτομο, όσον αφορά τον τρόπο λήψης των πληροφοριών". Έτσι, έχουν εντοπιστεί 4 βασικοί τύποι ανθρώπων: 1) οι οπτικοί, 2) οι ακουστικοί, 3) οι αισθησιοκινητικοί και τέλος 4) οι οπτικοί-γλωσσικοί. Πάντως οι περισσότεροι από τους ανθρώπους εμφανίζονται ως οπτικοί τύποι. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στις εξελιγμένες τεχνολογικά κοινωνίες, όπου οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει την οπτική τους αντίληψη σε εξαιρετικό βαθμό, λόγω της συνεχούς έκθεσής τους στα οπτικοακουστικά μέσα όπως, την τηλεόραση, το βίντεο, τον κινηματογράφο και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έχει διαπιστωθεί ότι οι νεότερες γενιές των μαθητών μαθαίνουν περισσότερο από οπτικά μη γλωσσικά μηνύματα. Μεγάλη δύναμη έχουν πλέον τα εικονογραφημένα κείμενα. Οι μαθητές απορροφούν περισσότερες πληροφορίες από το εικονογραφημένο έντυπο, έχοντας ως οδηγό τη λειτουργία της γλώσσας, δηλαδή των κειμένων που συνοδεύουν τις εικόνες. Προσπαθώντας λοιπόν να προσαρμόσουμε το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής του Ήλιου στις ατομικές διαφορές που υπάρχουν στη μάθηση, δημιουργήσαμε ένα βιβλίο πλούσιο σε εικόνες και φωτογραφίες των ηλιακών σχηματισμών, καθώς και σε σχήματα και σειρές στιγμιότυπων που δείχνουν την εξέλιξη των ηλιακών φαινομένων και βοηθούν στη βαθύτερη κατανόηση τους. Στο βιβλίο υπάρχουν ακόμα πίνακες που εισάγουν στο αντικείμενο μελέτης, αλλά και πολλοί συγκεντρωτικοί πίνακες που εξυπηρετούν τη διαδικασία της επανάληψης. Με τον τρόπο αυτό στοχεύουμε στη διατήρηση των γνώσεων στη μνήμη για μακρό χρονικό διάστημα, με σκοπό να κατακτηθεί σχετικά εύκολα η επιστημονική γνώση και να γίνει η διδασκαλία πιο αποδοτική.